Evenimente

Interviu cu preotul paroh la biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, din Arbore

Rep: Cum vă simţiţi ca preot paroh la o biserică atât de renumită?

Pr. : „Ca paroh la această biserică duc mai departe tradiţia familiei, pentru că tatăl meu a slujit înaintea mea 30 de ani în acest sfânt aşezământ. Revenind la persoana mea, mă simt copleşit de istorie, de încărcătura spirituală aflată între zidurile ctitoriei hatmanului Luca Arbore, de răspunderea faţă de credincioşi, dar şi faţă de viitorime, fiindcă sunt şi custodele unei comori de artă şi credinţă.
Biserica este o binecuvântare pentru locuitorii comunei Arbore, dar şi pentru România, ea fiind un monument istoric de mare valoare artistică, ridicat în anul 1502 şi pictat mai târziu, în anul 1541, de către Dragoş Coman, din Iaşi, după decapitarea lui Luca Arbore, de către Ştefăniţă Vodă, în anul 1523, la curtea de la Hârlău, pe baza unei trădări nedovedite. Ulterior, aceeaşi cruntă soartă au împărtăşit-o şi feciorii lui Arbore: Teodor şi Nichita. Biserica a servit şi de gropniţă a familiei hatmanului, aici aflându-se mormintele copiilor şi soţiei lui Luca Arbore. O primă pictare s-a făcut imediat după construcţie, dar fresca exterioară şi restaurarea unei părţi din cea interioară au fost realizate la aproape două decenii de la tragicul eveniment, Ana, nepoata, fiind cea care s-a îngrijit de lucrare şi a suportat costurile ei. Biserica a fost îngrijită de preoţii care au fost truditori aici, o perioadă a stat şi fără acoperiş, fapt ce a dus la degradarea picturii, dar într-un final, recunoscându-i-se valoarea, a beneficiat de atenţia restauratorilor. Sperăm că, după terminarea lucrărilor de renovare care se execută acum, ctitoria lui Luca Arbore să poată fi vizitată încă cinci sute de ani. Credincioşii vin, privesc, se bucură de ceea ce văd, se închină la sfintele icoane şi se minunează. Măiestria artiştilor din Evul Mediu impresionează pe toţi cei ce-L iubesc pe Dumnezeu şi lucrarea Lui.”
Rep. Din care motiv, pictura de la Arbore este considerată ca fiind cea mai valoroasă din toată Moldova?
Pr. : „La Arbore a fost „îngropat” un stil de pictură, cel inspirat din erminiile vechi, greceşti şi bizantine, şi s-a născut altul nou, izvorât din spiritualitatea ortodoxă românească. Iar de aici s-a răspândit în tot cuprinsul ţării, dar nu imediat, ci în secolele următoare. Oricum, la Arbore sfinţii au început să „comunice” cu mulţimea de credincioşi, iar ceea ce a urmat a fost doar continuarea „revoluţiei” declanşată de Dragoş Coman. Temele picturale sunt şi ele originale, dacă nu chiar unice, nu toate, bineînţeles, cursivitatea naraţiunii le conferă statutul de „povestiri”, fiindcă tratează pe larg teme istorice şi biblice, viaţa sfinţilor, sau Sinoadele Ecumenice.
Rep: Biserica din Arbore, ctitorită de hatmanul Luca Arbore, este doar obiectiv turistic?
Pr. : „Cu siguranţă, nu. În acest sfânt locaş s-a slujit timp de sute de ani şi se va sluji şi în continuare. Este adevărat că, în prezent, aici se fac lucrări de restaurare a picturii din naos şi altar. Dar, odată aceste intervenţii terminate, serviciul religios va fi reluat, fiindcă arborenii şi nu numai ei, vor vă asculte Sfânta Liturghie în Casa Domnului ridicată de marele hatman. Înconjurat de o asemenea pictură fascinantă, orice credincios se simte mai aproape de Dumnezeu şi semenii săi, mai relaxat şi plin de speranţă. Biserica trebuie să fie funcţională, fiindcă acesta este rostul ei de căpătâi. Apoi se pune problema ca monument istoric şi UNESCO, instituţie sub patronajul căreia ne aflăm, conform indicatorului din faţa bisericii.”
Rep. Se vor relua săpăturile arheologice pentru decopertarea ruinelor celorlalte construcţii ?
Pr. : „Mă îndoiesc că o asemenea intervenţie ar avea relevanţă. Peste frumuseţea picturii din biserică, ce ar mai putea fi descoperit? Biserica lui Luca Arbore s-a „exprimat”, a „vorbit” în frescă. Restul constituie completare la un moment istoric şi atât. Noi ne străduim să conservăm această comoară, să o menţinem în viaţă, să o facem cunoscută în lume. Pentru că toţi să ne putem bucura de ea.”
Rep. Se vor oficia slujbe şi în limbi străine?
Pr. : „Ctitorul bisericii, Luca Arbore, a fost român. S-a închinat lui Dumnezeu în limba lui strămoşească, preoţii au fost şi ei români. Niciodată, în acest Sfânt Locaş, nu s-a slujit în altă limbă. Dar, dacă credincioşi creştin-ortodocşi de altă naţionalitate, aflaţi întâmplător pe meleagurile noastre, vor dori acest lucru, nu văd nici un impediment. Casa Domnului este deschisă tuturor şi-i deserveşte pe toţi.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-UE.ro
Copyright © 2011 Fundația Renașterea Bucovineană